İK Politikamız

Krater’i Türkiye’de ve dünyada, pastacılık sektörünün en iyi uygulamalarını gerçekleştiren, müşterilerine katma değerli hizmetler sunan, daha yüksek finansal performanslara ve başarılı yönetim stillerine sahip örnek şirketi haline getirmek için gerekli insan kaynağını şirketimize katıyor, mevcut ekibimizdeki potansiyelleri keşfediyor ve yetenekleri başarı ile değerlendiriyoruz.

Şirketlerin işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesinde nitelikli insan kaynağının, şirketin imaj ve itibarını güçlendirerek, iş başarısında ve büyümesinde en önemli faktör olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle şirket kültürüne en uygun insan kaynağı ihtiyaçlarını tespit ve analiz ederek, kalifiye adayların istihdamını sağlamak, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılarını desteklemek, mutlu çalışan profili hedefiyle onların kurum bünyesinde tutulmasını sağlayarak birlikte daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek genel İK politikamızdır.