Başvuru Değerlendirme Süreci

Başvuru değerlendirme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki adımları izliyoruz:

Şirketimizde yetkinliklere dayalı bir işe alım süreci uyguluyoruz. Çalışanlarının işe alımlarında kaynak olarak; şirket bünyesindeki aday havuzundan, internet portallarından ve gazete ilanlarından faydalanıyoruz.

İş görüşmelerinde İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili departman yöneticisinden oluşan en az iki aşamalı bir süreç izliyoruz. Gerekli görülen durumlarda Mesleki Kişilik Envanterleri ve Genel Yetenek Testleri kullanıyoruz. Değerlendirme sonucunda çalışmaya karar verilen adaya referans kontrolü sonrası iş teklifi yapıyoruz.

Krater’de aramıza katılan her yeni çalışanı, pozisyonuna ve işinin gereklerine uygun bir oryantasyon programına tabii tutuyoruz.