Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini sağlamak, kariyerlerinde yönlendirici olabilmek amacı ile oluşturduğumuz yıllık eğitim planlarımız bulunuyor.

Krater, eğitim ve kişisel gelişimin, rekabet gücü açısından kritik olduğuna ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple firma olarak çalışanlara yönelik eğitimlerin belirlenmesinden uygulanmasına kadar her aşamada maksimum özen ve hassasiyet gösterilmektedir.

Krater’in çalışanlarına verdiği eğitimler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Mesleki Gelişim
  • Kişisel Gelişim
  • Organizasyonel Gelişim
  • Yönetsel Gelişim

   

  Her yıl performans değerlendirme sonrası İnsan Kaynakları Departmanı tüm eğitim ihtiyaçlarını bir bütün olarak belirler, sınıflandırır ve şirket hedefleri ile bağdaştırır.